Mutter-Kind-Gruppen

 
  • Mutter-Kind-Gruppe I, 0 – 3jährige, montags, 9.30 bis 11.00 Uhr, JWH

  • Mutter-Kind-Gruppe II, 0 – 3jährige, mittwochs, 9.30 bis 11.00 Uhr, JWH

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
Webmaster@kirchenbezirk-urach.de 
Copyright © 2001 Kirchenbezirk Bad Urach
Stand: 28. June 2003